Du som önskar bli medlem kan kontakta någon i styrelsen.

Eller fylla i och skicka detta formulär.

MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2014:

Barn, tom 11 år Gratis
Ungdom, 12 - 16 år 200 :- SEK
Junior, 17 - 18 år 400:- SEK
Vuxna, fr o m 19 år 800:- SEK
Maka/make, sambo till medlem 550:-SEK

Förutom flugfiske i våra två tjärnar får Du som medlem fiska i Nykroppa-Storfors Fiskevårdsförenings alla sjöar och tjärnar. Besök deras hemsida för mer information.