Styrelsen består av:
Ordförande: Annika Bjurström
Sekreterare: Lennart Aronsson
Kassör: Linda Gustavsson
Viceordförande: Per Nordengren
Vicesekreterare: Christian Nordengren
Suppleant/ledarmot: Roland Byström/ Sören Larsson